RING OSS - 08-12 42 00 21

Installera laddbox Stockholm

RING OSS - 08-12 42 00 21

Om Oss

Vi har medverkat i ombyggnaden av Konserthuset, Foresta på Lidingö samt Solliden på Skansen.

ETB El & Larm AB utför entreprenader där våra kunder skall känna trygghet med att vi alltid lämnar entreprenader med kvalitét i centrum. Kontakta oss om ni vill installera laddbox i Stockholm!

Vår inriktning

Vårt företag grundades 1930 av Folke Persson och på den tiden jobbade vi framförallt med högspänningsledningar i Stockholm. Det var först senare på 60-talet som vi ändrade inriktning mot att jobba mer med elinstallationer. Idag utför vi elinstallationer och hjälper kunder installera laddbox i Stockholm med omnejd. Vi har även medverkat i större arbeten och ombyggnaden av Konserthuset, Foresta på Lidingö och Solliden på Skansen.

Behöriga elektriker & säkerhetstekniker

Idag har vi framförallt tre verksamhetsområden: eltjänster till privatpersoner, eltjänster till företag, hjälp till att installera laddbox i Stockholm och säkerhetstjänster inom larm och övervakningssystem. Vi har ett 20-tal anställda som är behöriga och löpande genomgår utbildningar för kompetensutveckling inom teknik, miljö och säkerhet. Vi är också medlem i branschorganisation Installatörsföretagen (f.d. EIO) och arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

                                                     Vi är medlemmar i Sveriges största installationsförening.    Vi är medlem i bransch och arbetsgivarorganisation EIO.    Vi är ett SBSC certifierat företag.    Vi har certifikat hos Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet.

Vår största styrka är vår personal som alltid hjälper med rådgivning av energibesparande åtgärder i bostäder som kommersiella lokaler och offentliga lokaler, men framförallt när ni är i behov av att installera laddbox i Stockholm.

Installera laddbox i Stockholm

Våra kunder är privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företagare som har behov för att installera laddbox i Stockholm. Med våra helhetslösningar och marknadens bästa produkter bistår vi med rådgivning, inköp samt med att montera och installera laddbox i Stockholm där behov finns. Vi kommer också på besök efter avtalat möte hos kund för att ge bästa tips och råd när ni har behov för att installera laddbox i er fastighet!  

Miljö och källsortering

Vi arbetar efter en miljöpolicy där långsiktigt miljötänkande står i centrum av alla våra installationer på arbetsplatser, lager och kontor. Vi jobbar efter följande riktlinjer:

  • Planera vårt arbete och installera laddbox i Stockholm för att minska materialspill, transportera m.m.
  • Använda material som inte stör naturens kretslopp.
  • Vi utför entreprenader och använder material som främjar och förenklar framtida renoveringar.
  • Långsiktig installationsprocess där vi föreslår material och utförande med utförarens och kundens välmående i centrum.
  • Samarbete med leverantörer, underentreprenörer och projektörer med långsiktigt miljötänkande.